IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA
SC GRUPĀ

1. Trauksmes cēlējs

 • ikviena fiziska persona;
 • kas, veicot darba pienākumus, vai, dibinot tiesiskās attiecības;
 • ieguvusi ziņas, kuras pats uzskata par patiesām;
 • ziņo par iespējamo pārkāpumu.

 

2. Pārkāpumi IR

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
 • korupcija;
 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • sabiedrības veselības apdraudējums;
 • darba drošības apdraudējums;
 • cilvēktiesību pārkāpums;
 • pārkāpumi publisko iepirkumu jomā.

 

3. Trauksmes cēlēja ziņojums

 • ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms;
 • uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES ZIŅOJUMS”;
 • Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija;
 • Trauksmes celšanai aizpildāma saistītajā informācijā iekļautā veidlapa.

Trauksmes cēlējs Ziņojumu var iesniegt: nosūtot elektroniski to uz e-pasta trauksme@scgrupa.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot slēgtā aploksnē pa pastu
uz SC grupas uzņēmumu juridiskajām adresēm:

SIA  SC GRUPA, Brīvības iela 11a, Saldus , LV-3801;

SIA TALCE, Stendes iela 3, Talsi, LV- 3201;

ar atzīmi “Trauksmes ziņojums”.

KONTAKTINFORMĀCIJA

E-pasts: sc@scgrupa.lv

SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

www.scgrupa.lv