PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

SC GRUPAS uzņēmumu Personas datu apstrādes politikas mērķis ir nodrošināt uzņēmumu rīcībā nonākošo fizisko personu datu aizsardzību un izmantošanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniegt fiziskai personai, datu subjektam,  informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekts personas datus.