MISIJA

Ar starptautiska uzņēmuma iespējām, savu ilggadējo pieredzi, nepārtraukti augošo profesionalitāti, ieguldām mūsdienīgus resursus infrastruktūras attīstībā un uzlabošanā, tādējādi veicinot Latvijas ekonomisko uzplaukumu, cilvēku ērtības un vides sakoptību.
Droši ceļi drošai rītdienai!

VĒRTĪBAS

DROŠĪBA UN VESELĪBA

SC GRUPAS prioritāte ir mūsu darbinieku veselība un drošība.

Mēs veidojam darba kultūru, kas balstīta uz atbildīgu rīcību, drošu un ērtu darba vidi, mūsdienīgu aprīkojumu un darba paņēmienu uzlabošanu.

Mums ir svarīga katra darbinieka drošība katru darba dienu!

ILGTERMIŅA STABILITĀTE

Atbildīgi pieņemti lēmumi rada stabilu pamatu ilgtermiņā.

Mūsu ilggadējā uzkrātā pieredze, augstā būvniecības un uzņēmējdarbības kompetence, finansiālā stabilitāte, nodrošina sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību uzņēmumam. Stabils atalgojums, sociālās garantijas, izaugsmes iespējas sniedz drošību par rītdienu katram darbiniekam individuāli.

Atbildība it visā, ko darām!

STABILA KOMANDA

Darbinieki ir mūsu lielākā vērtība – vienota, uzticama profesionāļu komanda.

Kopīgs darbs, atbalsts, rūpes vienam par otru un labs humors, ir mūsu ikdiena.

Profesionālās vērtības un kopīgs mērķis mūs vieno jauniem izaicinājumiem un izcilībai.

Lepnums par piederību mūsu uzņēmumam un savstarpējā cieņa!

ATTĪSTĪBA

Mūsu attīstības pamatā ir labvēlīga vide spēju attīstīšanai, profesionālai un personīgai izaugsmei katram darbiniekam. Savstarpēja zināšanu mijiedarbība. Pieredzes saglabāšana apvienojumā ar jaunradi, inovācijām, zinātkāri un vēlmi nepārtraukti pilnveidoties. Atbalstām pašiniciatīvu un iesaistīšanos.

Aizrautība!

IEKŠĒJIE LIKUMI

KĀRTĪBA

Mūsu uzņēmuma izstrādāto un pieņemto noteikumu, principu, kārtības, kultūras ievērošana.