DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

DROŠI CEĻI DROŠAI RĪTDIENAI!

SC GRUPA ir ceļu būvniecības uzņēmums ar ilggadēju pieredzi un augstu profesionalitāti ceļu, laukumu, tiltu infrastruktūras būvniecībā

DROŠĪBA UN VESELĪBA

Mums ir svarīga katra darbinieka drošība katru darba dienu!

ILGTERMIŅA STABILITĀTE

Atbildība it visā, ko darām!

STABILA KOMANDA

Lepnums par piederību mūsu uzņēmumam un savstarpējā cieņa!

ATTĪSTĪBA

Aizrautība!

IEKŠĒJIE LIKUMI

Mūsu uzņēmuma izstrādāto un pieņemto noteikumu, principu, kārtības, kultūras ievērošana.

KĀRTĪBA

Mūsu uzņēmuma izstrādāto un pieņemto noteikumu, principu, kārtības, kultūras ievērošana.