MĒS UN SABIEDRĪBA

Apzināmies sevi par sabiedrības daļu, kuras interesēs ir gan visas valsts, gan vietējās kopienas harmoniska attīstība.

Dalība nevalstiskās organizācijās un profesionālās asociācijās

Dalība nevalstiskās organizācijās un profesionālās asociācijās dod iespēju piedalīties valstiski svarīgu lēmumu pieņemšanā un ietekmēšanā, iniciēt normatīvo aktu izmaiņas un finansējuma izlietojumu, izdibināt sabiedrības viedokli un aizstāvēt tās intereses. SC grupas uzņēmumi daudzus gadus ir bijuši Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri, kā arī ir Latvijas Ceļinieku asociācijas, biedrības “Latvijas Ceļu būvētājs” un dažādu citu profesionālo un sabiedrisko organizāciju biedri.

Labdarība

Labdarība mūsu izpratnē ir veiksmīgas darbības pašsaprotama pavadone, tādēļ ik gadu ziedojam līdzekļus izglītības, kultūras, sporta un sociāliem projektiem. Iespēju robežās atsaucamies nevalstisko organizāciju, sporta biedrību, izglītības iestāžu, pašdarbības kolektīvu aicinājumam atbalstīt attīstošus, sabiedriski nozīmīgus un sociālo nevienlīdzību mazinošus pasākumus, kā arī paši organizējam palīdzību krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem.

Izglītības veicināšana

Skolēnu karjeras izvēle un profesionālā audzināšana ir viena no SC grupas sabiedriskās dzīves prioritātēm — gan uzņēmuma, gan nozares attīstība lielā mērā atkarīga no gudriem, savu profesiju mīlošiem speciālistiem.

Vispārizglītojošo skolu skolēnus labprāt atbalstam ēnojot mūsu darbiniekus, apmeklēt ekskursijās mūsu uzņēmumus un struktūrvienības, piemēram, karjeru Talsu novada “Villās”. Sadarbībā ar biedrību “JCI Latvia” esam apmeklējuši skolas Karjeru dienās un stāstījuši par ceļu būvniecībā vajadzīgām profesijām; atbalstījuši nometnes “Jauno līderu akadēmija” u.c.

Saldus tehnikumā sadarbībā ar SIA “Saldus ceļinieks” 2004. gadā tika izveidota mācību programma “Ceļu būvtehniķis”, kur speciālos priekšmetus pasnieguši arī “Saldus ceļinieka” speciālisti. Izveidojusies sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) — tā nodrošina mūsu ceļu būves speciālistu kvalifikācijas celšanu un tālākizglītību, savukārt “Saldus ceļinieks” piedāvā prakses vietas studentiem.

SC grupā strādā vairāki desmiti jauno speciālistu, kas mācījušies Saldus tehnikumā vai RTU un uzņēmumu pirmoreiz iepazinuši sadarbības projektos.

Piedalīšanās savas pašvaldības svētkos un pasākumos.

SC grupas uzņēmumi ir pastāvīgi Saldus, Kuldīgas, Talsu novada svētku dalībnieki — ejam gājienos, rīkojam savas pieturas, dāvinām viesmākslinieku uzstāšanos vai atbalstām svētkus citādos veidos. Tradicionālajās Muzeju nakts orientēšanās sacensībās Saldū esam gatavojuši kontrolpunktus ar asprātīgiem uzdevumiem.

Ar prieku veidojam savas komandas dažādām sporta spēlēm un asprātīgā noformējumā sīksti aizstāvam savu uzņēmumu godu. Mūs viegli ievilināt dažādās sabiedriskās aktivitātēs, jo visi esam enerģiski un mīlam vietu, kur dzīvojam un strādājam!