• Latvian
  • Rus
  • English (US)
  • English (UK)
  • German
  • French
  • Dutch
  • Danish

Uzsāks ceļu remontdarbus ilgi gaidītajā posmā "Talsi — Stende"

A/s «Latvijas Valsts ceļi» norāda, ka lielākie ceļu remontdarbi, kas šovasar plānoti Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā, ir ceļa posms «Talsi — Stende» un Talsu apvedceļš. «Lielākie būvdarbi minētajos novados saistīti ar valsts reģionālā autoceļa P120 «Talsi — Stende — Kuldīga» posma no Talsiem līdz Stendei (1,56. — 10,91. kilometra) rekonstrukciju. Tam paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums līgums ar būvnieku SIA «Saldus ceļinieks» noslēgts jūnija sākumā, būvdarbu līgumcena ir 13 298 059 eiro (ar PVN). Darbus plānots uzsākt pēc Līgo svētkiem. Šis posms pa nelieliem gabaliem uzlabots vairākkārt no 1978. līdz 1987. gadam, trīs kilometru posmā virsmas apstrāde veikta 1999. gadā,» informē a/s «Latvijas Valsts ceļi» komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova. 

Pašreizējā projekta īpatnības nosaka tas, ka divas brauktuves no Talsiem līdz krustojumam ar Ventspils ceļu (A10) pārbūvēs par vienbrauktuves ceļu, atjaunos pārvadu pār AlO ceļu ar visām tā nobrauktuvēm, bet no Talsiem līdz pat krustojumam izbūvēs gājēju un veloceliņu. 

«No citiem lielākiem darbiem jāmin par valsts budžeta līdzekļiem atjaunot paredzēto Talsu apvedceļu (P129) no 0,00. līdz 6,72. kilometram. Būvdarbu iepirkuma rezultāti ir apstrīdēti iepirkumu uzraudzības birojā, tāpēc būvniecības uzsākšanas laiku pašlaik nevaram precīzi pateikt,» saka A. Kononova. 

Virsmas apstrādi autoceļa P126 posma «Valdgale — Roja» 2,91. — 5,50. kilometrā un autoceļa P128 posma «Sloka — Talsi» 71,98. — 73,87. kilometrā sācis SIA «Strabag». Abos posmos ieklāta izlīdzinošā kārta, pildītas nomales, un virsmas apstrādi veiks, tiklīdz ļaus laika apstākļi. Pirmajam no minētajiem posmiem pirms apmēram desmit , gadiem uzklāja izlīdzinošu kārtu, kas bija sākusi plaisāt. Lai saglābtu ceļa stāvokli problemātiskajā posmā, tiek veikta asfalta seguma virsmas apstrāde. 

Kā skaidro a/s «Latvijas Valsts ceļi» pārstāve, autoceļus nepieciešams ne tikai remontēt, bet arī pienācīgi uzturēt. «Pareiza uzturēšana nozīmē ari savlaicīgu autoceļu seguma atjaunošanu posmos, kuri sasnieguši normatīvo atjaunošanas laiku: sešus līdz 12 gadus, atkarībā no satiksmes intensitātes un lietotās tehnoloģijas. Pēc šāda kalpošanas perioda ceļu virskārtā parādās nodiluma un noguruma pazīmes, kuras uzrāda kā instrumentālie uzmērījumi, tā arī pieredzējušu inženieru vizuālais novērtējums. 

Autoceļu virskārtas periodisko nomaiņu var salīdzināt ar mājas jumta remontu vai automašīnas ikgadējo tehnisko apkopi. Tāpat kā kārtīgs saimnieks labo jumtu uzreiz, tiklīdz parādās kaut neliels izdilums, jo tā viņš izvairīsies no bēniņu un pārējo mājas stāvu applūšanas, tā arī autoceļa segums jānomaina, kamēr plaisas ir mazas un saredzamas tikai ar speciālista aci. Ja autoceļa seguma virskārtu nenomaina, mazās plaisas kļūst lielākas, caur tām ūdens piekļūst ceļa apakšējām kārtām, un rezultātā ceļš tiek pamatīgi bojāts, un nākamais remonts būs jau stipri dārgāks,» skaidro A. Kononova. 

Virsmas apstrādei, kā tas ir šajā gadījumā, periodiskā atjaunošana ir veicama pēc trīs līdz desmit gadiem vai pat ilgākā periodā, un tas ir atkarīgs no satiksmes intensitātes un pamatnes, uz kuras veikta virsmas apstrāde, kā ari no pieejamā finansējuma. Jāpiebilst, ka, veicot segumu atjaunošanu savlaicīgi, tiek izmantota lētāka atjaunošanas metode. 

Virsmas apstrāde paredzēta arī vietējā ceļa V1402 posmā «Stende — Sabile — Pūces» no 3. līdz 5,55. kilometram, tur darbus plānots uzsākt jūlijā. Savukārt autoceļa V1411 posmā «Valdemārpils — Pope» no 20. līdz 23,32. kilometram paredzēta grants segas pastiprināšana. Šo darbu iepirkumā piedāvājumi ir atvērti, ko vēl izvērtēs. 

Diemžēl ne tik gludi ir ar zemes noslīdeņa problēmas risināšanu un remonta pabeigšanu Abavas senlejā autoceļa Pl3O «Ogas — Kandava — Veģi» posmos: 13,95. — 14,25. un 14,80. — 15,30. kilometrā starp Kandavu un Sabili. «Sākotnējais risinājums nebija sekmīgs, tāpēc būvdarbus pārtrauca, lai izsludinātu jaunu projektēšanu. Darbi tur varētu atsākties rudenī vai nākamgad pavasarī. Asfalts vienā no joslām nav ieklāts tālab, ka vēl nav zināms noslīdeņa atbalsta sienas risinājums, ko savukārt noteiks izsludinātā projektēšana,» stāsta A. Kononova. 

Ar visiem būvdarbiem, kas šogad plānoti novadā, var iepazīties būvdarbu kartē www.lvceli.lvM 

Pirms ceļa posma «Talsi — Stende» remonta, ko paredzēts sākt pēc Līgo svētkiem, trases uzmērīšanas darbus veic SIA «Talce» darbinieki Artūrs Gūtmanis un Viktors Sauškins. 

Daiņa Kārkluvalka foto