• Latvian
  • Rus
  • English (US)
  • English (UK)
  • German
  • French
  • Dutch
  • Danish

Atklāj rekonstruēto tiltu

Aizvakar, piedaloties satiksmes ministram Uldim Augulim, VAS Latvijas valsts ceļi un Kalnciema pagasta pārvaldes amatpersonām, atklāja SIA Saldusceļinieks rekonstruētu ceļa posmu uz Rīgas-Liepājas šosejas. 

Darbus gandrīz 14 kilometru garā autoceļa posmā no Apšupes pārvada līdz Kalnciema tiltam pār Lielupi un paša tilta pārbūvi SIA Saldus ceļiniekssāka 2015. gada 20. maijā un pabeidza šogad 19. jūnijā. Darbu pabeigšanas akts parakstīts. Pirms tam objektu pārbaudīja vairākas komisijas, viss ir pieņemts un kārtībā. Palikuši nelieli darbiņi un dokumentācijas kārtošana. Būvdarbi izmaksāja 14 miljonus eiro, daļu līdzfinansēja Eiropas Savienības fonds. Būvdarbu ģenerāluzņēmēja bija SLA Saldus ceļinieks. 

Saldus Zeme sekojusi līdzi projekta gaitai un par darāmo un izdarīto, ieskaitot tilta rekonstrukciju un pagaidu tilta uzstādīšanu, vairākkārt informējusi lasītājus. Šajā reizē Saldus Zeme dienu pēc tilta atklāšanas jautāja SIA Saldus ceļinieks projekta vadītājam Oskaram Šteinam par viņa izjūtām pēc labi padarīta apjomīga darba. 

“Ir liels gandarījums par paveikto,” saka O. Steins, kas vakar vēl bija Kalnciemā un piedalījās kārtējā būvnieku sapulcē. “Šis objekts grūtāks bija ar tilta rekonstrukciju. Tā deva atkal jaunu pieredzi. Ceļš — tas jau ir ikdienas darbs, pierasts. Ar abiem tilta darbu apakšuzņēmējiem, SLA Tilts un SIAViadukts, kā ari pilnsabiedrību Igate, kas arī veica ceļu būves darbus, bija ļoti laba sadarbība, patīkama sastrādāšanās. Kā katrā objektā, sarežģījumi bija ari šajā, bet iekļāvāmies plānotajos termiņos." 

O. Steins nemācēja teikt, ar ko īpašu šis objekts paliks atmiņā, ja par to pajautās pēc vairākiem gadiem. Arī pēc ilgāka laika braucot pa Saldus ceļinieka rekonstruētiem ceļiem, kur pats piedalījies, atceras katru sīkumu, kur kas darīts. Tāpat būšot ari ar šo. 

Laika apstākļu dēļ šajā objektā kavējās tilta krāsošana. Bija par daudz mitruma, bieži lija, un tad nevar krāsot, pirms tam virsmu kārtīgi nenotīrot. Pa maziem gabaliņiem lielais tilts tīrīts un krāsots. 

Darvas pilienu visu labo darbu mucā iepilinājuši satiksmes dalībnieki, un ne tikai daži, bet daudzi, kas remontu laikā brauca pa rekonstruējamo ceļu, pilnīgi ignorējot satiksmes drošības prasības. “Skumji, bet jāatzīst, ka daudzi satiksmes dalībnieki neievēro ātruma ierobežojumus, tā apdraudot gan paši sevi un citus braucējus, gan mūsu darbiniekus, kas strādā uz ceļa,” saka O. Šteins. “Brauc ne tikai mazliet ātrāk, bet pāri par simts kilometriem stundā. Cilvēki laikam iedomājušies, ka zīmes esam izlikuši tāpat vien — lai labāk izskatās. Mums ari bija daudz pārmetumu, kāpēc pa gludi noasfaltētu ceļu jābrauc ar 70 kilometriem stundā. Jaunais asfalts ir slidens, un, lai noņemtu ātruma ierobežojumu, vispirms jānosaka automašīnu riepu un ceļa virsmas saķeres koeficients. Mērījumus var veikt mēnesi pēc jaunā asfalta ieklāšanas. 

Trakākie ir motociklisti, viņi pa ceļu lido pāri par 200 kilometriem stundā. Domā — šoseja gluda, darbi pabeigti, nu tik var braukt, cik jaudas. Bet mums vēl darāmi visādi nelieli darbiņi — ceļmalu pļaušana, kur strādā tehnika, ar ekskavatoru kaut ko pielīdzina. 

Motociklists nesas ar tādu ātrumu, ka nepamana pagaidu zīmes, un, aiz līkuma pēkšņi ieraugot priekšā ekskavatoru, sākas panika — kur nu sprukt... 

Kamēr bija luksofori, ne viens vien brauca ari pie sarkanā signāla. Otrā pusē stāv rinda, iedegas zaļā gaisma, mašīnas sāk braukt, bet pretim ari nāk mašīna. Tad uzreiz zvana mums, Satiksmes informācijas centram — luksofors nestrādā. Mums jākavē laiks, jāskaidro, jābrauc skatīties, vai luksofors tiešām nedarbojas. Bet vainīga ir cilvēku nekaunība, brauc pie sarkanās gaismas un cerot uz priekšu tikt ātrāk. Beigās iznāk vēl daudz lēnāk, nekā, ja pie luksofora būtu nedaudz pagaidījis. 

Ir bijuši ari vandālismi, kad luksofors pa nakti apgāzts. Cilvēks nakti brauc un priecīgs, ka luksofora vairs nav, jo neredz, ka tas iegāzts grāvī. Un pēkšņi pretim cita mašīna, jo otrā pusē zaļais signāls. Pa nakti zvana, sūdzas Satiksmes informācijas centram, ari mums. Braucam skatīties un atrodam luksoforu grāvī. 

Tāda nu mums ir daļa sabiedrības, kas dzīvo visatļautības un nesodāmības apziņā.” 

UZ PĀRBŪVĒTĀ LIELUPES TILTA. No kreisas — SIA Saldus ceļinieks valdes loceklis Gints Karols, no labas — satiksmes ministrs Uldis Augulis. 
OSKARS ŠTEINS, projekta vadītājs, uz pagaidu tilta blakus rekonstruējamajam tiltam 2015. gada augustā.