• Latvian
  • Rus
  • English (US)
  • English (UK)
  • German
  • French
  • Dutch
  • Danish

Sekojiet līdzi norādēm, rēķinieties ar ierobežojumiem!

Dobelē un pilsētas viesiem aktuāls kādu laiku būs projekts «Būvdarbi - Brīvības ielas posma (Bērzes upes tilts - Rūpniecības iela) un Liepājas šosejas seguma atjaunošana (tranzītiela Dobeles pilsētā)», jo ir sākusies tā īstenošana. Darbus veiks SIA «Saldus ceļinieks». Par gaidāmajām izmaiņām satiksmē vakar Dobeles novada pašvaldībā bija tikšanās ar projekta īstenotajiem, kuri informēja par ieplānoto darba gaitu. 

Uz tikšanos bija ieradušies uzņēmēji, kuru darbība saistīta ar šajā ielas posmā gaidāmajiem satiksmes kustības ierobežojumiem, pašvaldības institūciju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji, kā arī citi interesenti. 

Par plānotajām izmaiņām satiksmē pastāstīja SIA «Saldus ceļinieks» projektu un būvdarbu vadītājs Māris Miķelsons, klāt bija ari šī ielas posma būvdarbu vadītājs Ainārs Jozefs. Kā vairākkārt akcentēja runātāji, ielas rekonstrukcija notiks ceļa posmā no tilta pār Bērzes upi virzienā uz Liepāju/ Gardeni līdz pilsētas robežai, kas ir iezīmēta kartē, nevis tai, par kuru vēsta ceļa zīme. iecerēts atjaunot ielas segumu vairāk nekā divu kilometru garā posmā, kā ari posmos, kas ir ap Dobeles atbrīvošanas pieminekli un veido trīsstūra formu. Šajās vietās un ari ceļa posmā virzienā uz Gardeni tiks sakārtotas ielas apmales un autobusu pieturas. 

Protams, būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Par iecerēm pastāstīja Māris Miķelsons, mudinot pierakstīt būvdarbu vadošā personāla telefona numuru, lai vajadzības gadījumā var sazināties un rast kopēju risinājumu problēmai (Māris Miķelsons - telefona numurs 26410802, Ainārs Jozefs - 26642214). 

MĀRIS MIĶELSONS teica: - Galvenie darbi saistīti ar vecā asfalta seguma noņemšanu - nofrēzēšanu un jauna uzlikšanu. Savukārt ielu trīsstūrī ap Dobeles atbrīvošanas pieminekli ir iecerēta izlīdzinošā frēzēšana. Tas nozīmē, ka tiks nolīdzināti pauguri uz ielas. Tam visam pāri klās šķembu mastikas asfaltu četru centimetru biezumā. Tur tiks sakārtotas arī lietus ūdens noteces akas - gulijas. 

Iela virzienā uz Liepāju būs septiņu metru platumā. Tāda tā ir arī tagad. Posmos ap pieminekli ielas platums nemainīsies. 

Satiksmes plūsma visos šajos ielu posmos ir liela. Aktīvākā tā ir rīta pusē un pēcpusdienā. To esam ņēmuši vērā, domājot par satiksmes organizāciju. Tomēr ar neērtībām būs jārēķinās gan caurbraucējiem, gan vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

Ceļa posma labo pusi virzienā no Gardenes līdz tiltam ir iecerēts izbūvēt, to sadalot trīs daļās un satiksmi regulējot ar luksoforu. Satiksmi regulējošas zīmes jau ir izvietotas. Pirmdien satiksme šajā ceļa posmā jau varētu tikt regulēta pēc šī plānojuma. Ja viss ies pēc grafika, nākamās nedēļas nogalē varētu tikt uzlikta asfalta pirmā apakškārta. 

Līdzīgi satiksme tiks regulēta, veicot darbus ceļa posma otrajā pusē. Tur gan viss būs sarežģītāk, jo ierobežojumi skars uzņēmējus un iedzīvotājus, kuri strādā un mīt šajā ielas pusē. 

Veicot izlīdzinošo frēzēšanu, uz īsu laiku varētu tikt slēgts Tērvetes ielas posms pie Dobeles atbrīvošanas pieminekļa. Tad satiksme tiks novirzīta pa ielu gar Dobeles un apkārtnes slimnīcu. Ja tiks slēgts ielas posms no tilta virzienā uz Gardeni, tad satiksmi arī virzīsim pa ielu gar slimnīcu. Organizējot satiksmi, ielu gar slimnīcu nav plānots slēgt. 

Būvnieki akcentēja, ka viens no kritiskākajiem darba periodiem ir asfalta ieklāšana un tai sekojošais tā dzesēšanas periods, kad svarīgi ir, lai autobraucēji to respektē. Speciālisti, atklājot savā darba praksē novēroto, pastāstīja, ka dažkārt autovadītāji uzbrauc uz vēl neatdzisušā asfalta un to sabojā. Tad labojumi ir tikpat kā neiespējami un asfalts jāklāj vēl reizi. Savukārt tās ir ļoti lielas izmaksas. 

Tāpēc SIA «Saldus ceļinieks» speciālisti vairākkārt akcentēja, cik svarīga būs sadarbība īpaši tajā laikā, kad tiks klāts jaunais asfalts, ar uzņēmējiem, iedzīvotājiem, kuru aktivitātes saistītas ar šo ielu posmiem. 

Savukārt pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka, domājot par satiksmes ierobežojumiem, vajadzētu izvērtēt pilsētas ikdienas dzīves vairākas nianses intensīvo satiksmi rīta pusē, kad vecāki uz skolu ved savas atvases un cilvēki dodas uz darbu, cilvēku lielo plūsmu ceriņu ziedēšanas laikā un uz klasiskās mūzikas koncertu, kā ari uz novada svētkiem 27. maijā. Izskanēja lūgums darbus darīt tā, lai ielas rekonstrukcija netraucētu 23. jūnija koncerta pilsdrupās apmeklētājus. 

- Plānojam, ka intensīvi strādāsim no septiņiem rītā līdz septiņiem vakarā. Ja būs nepieciešams, darbus veiksim arī brīvdienās, - sarija Māris Miķelsons. - Vēl reizi atgādinu, ka daudzviet objektā būs izvietoti mūsu atbildīgo darbinieku telefona numuri. Nepieciešamības gadījumā aicinu piezvanīt un izrunāt sasāpējušo jautājumu. 

Sekojiet līdzi informācijai laikrakstā un citviet! 

Ielas rekonstrukcijas ieceres skar daudzus. Tāpēc interese par gaidāmajām izmaiņām bija liela, un ar ieinteresētību tika uzklausīti būvnieki.