• Latvian
  • Rus
  • English (US)
  • English (UK)
  • German
  • French
  • Dutch
  • Danish

Zaļās izcilības balva

Esam ļoti gandarīti, ka arī mūsu uzņēmums SIA "Talce" ļoti nopietni pievēršas vides aizsardzībai un to novērtē arī citi!

2016.gada 7.decembrī, godinot Latvijas zaļākos uzņēmumus un pašvaldības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards un Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Inga Koļegova, pasniedza “Zaļās izcilības balvu”.

“Zaļās izcilības balva” ir VVD izveidots apbalvojums uzņēmumiem un pašvaldībām, kas visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas īsteno pasākumus, lai mazinātu to darbības ietekmi uz vidi. Zaļā uzņēmuma un pašvaldības statuss tiek piešķirts uz trim gadiem.

Šogad iekļaušanai VVD veidotajā “zaļajā sarakstā” tika vērtēti ne tikai uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji, bet arī atkritumu apsaimniekotāji* kā arī uzņēmumi, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem un pašvaldības.

Kopumā tika pasniegtas 22 balvas piecās nominācijās. Tās saņēma A kategorijas operators AS Lode, B kategorijas operatori SIA “Talce”, LSEZ SIA “Trelleborg Vheel Systems Liepaja”, SIA “Zvejnieku savienība IRBE”, SIA “BIOENINVEST”, SIA “Viļānu namsaimnieks”, SIA “AKG THERMOTECHNIK LETTLAND”, SIA “Ceram Optec”, C kategorijas operatori zemnieku saimniecība “ Kotiņi”, SIA “Kuldīgas Siltumtīkli”, zemnieku saimniecība “Kalna Dambrāni”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.